Skip links

проф. дмн Стоян Капралов

Преподавател в Технически университет Габрово

Проф. Капралов преподава в Технически университет – Габрово. Той е доктор на математическите науки, бивш ръководител на катедра „Математика“ в Техническия университет в Габрово. Основател на математическото състезание за млади таланти „Хитър Петър“ и предходен дългогодишен ръководител на Националните ученически отбори по информатика, които с успехите си се нареждат сред първите в света.

Удостоен с Почетния  знак на Президента на Република България, за изключителните си заслуги като научен ръководител на Националния отбор по информатика през 2006 г. и провъзгласен за почетен гражданин на община Габрово през 2011 г.

+