Skip links

Светлан Станоев

Управляващ партньор на Strategize!

Светлан е бил изпълнителен директор в Земеделски инвестиционен фонд Серес (2006-2009), където изиграва една от водещите роли в изграждане на стратегия, структура и организация на инвестиционния фонд – от проспект за набиране на капитал до утвърждаване на фонда като един от топ 3 инвеститори в земеделска земя и земеделски производители в България. Периода 2002-2006 г. Светлан е бил финансов директор в Орбител, бил е консултант корпоративни финанси в KPMG и финансов мениджър в издателска компания.
Основният опит и умения на Светлан са в областите стратегическо управление, управление на представянето (performance management), бизнес моделиране и финансов мениджмънт. В Strategize! Светлан води редица менторинг и уъркшоп проекти за мениджъри и предприемачи.
Светлан Станоев има магистърска степен по финанси. През периода 1999-2007 год. е преподавател по корпоративни финанси към International University (University of Portsmouth Program). Бил е преподавател по финансов и стратегически мениджмънт към СУ, магистърска програма „Технологично предприемачество и иновации в ИТ”. Член е на управителния съвет на Българската мрежа на бизнес ангелите (BBAN).

+