Skip links

проф. д-р Теодор Седларски

проф. д-р Теодор Седларски, Стопански факултет СУ

Теодор Седларски е декан на Стопански факултет на Софийски университет в периода от 2015 до 2019 година.

Завършил е с бакалавърска степен по стопанско управление и магистратура по бизнес администрация  Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Специализирал е „Нова институционална икономика” в Икономическия университет във Виена, Австрия, а през 2009 г. реализира научна специализация в рамките на докторантска програма „Организация и култура” в Университета за икономически, правни и социални науки в Санкт Гален, Швейцария. През 2009 г. придобива научна степен „доктор по икономика в СУ „Св. Климент Охридски”.

От 2005 г. работи в катедра „Икономика“ на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Води лекции по икономически теории, икономика на труда, макроикономика и микроикономика.

Линк към профила в страницата на университета: ТУК

+