Skip links

Теодора Борисова

Мениджър Комуникация, връзки с институциите и обществеността в Солвей България

Теодора Борисова е Мениджър „Комуникация, връзки с институциите и обществеността“ в „Солвей България“, където развива отношенията с държавните институции, браншовите организации и други заинтересовани страни, имащи отношение към дейността на „Солвей Соди“ АД от 2011 г. Преди това е работила в Министерския съвет, като експерт по проследяване транспонирането на изискванията на европейското законодателство в българския правен ред.

Жури на няколко конкурса за иновации и предприемачество, в партньорство с JA Bulgaria, ERT for Industry и други сходни организации.

+