Skip links

д-р Теодора Лазарова

Преподавател по Развитие на човешките ресурси, ВУЗФ

Теодора Лазарова е преподавател във ВУЗФ, УНСС, University of Sheffield и НБУ. Специализира в областта на Управлението на човешките ресурси, лидерство, мениджмънт и бизнес психология.

+