Skip links

проф. д.с.н. Цветан Давидков

Катедра Стопанско управление СУ

Професор д.с.н. Цветан Давидков е преподавател в Софийския университет “Свети Климент Охридски”. Чете курсове по: Основи на управлението, Предприемачество, Организационно поведение, Национални и организационни култури и др. Научните му интереси и изследвания са в сферата на предприемачеството, организационната култура, комуникациите. В тези области е публикувал монографии, учебници, статии. Специализирал е по: преподаване на управленски знания, бизнескомуникации, предприемачество и малък бизнес, проектно управление, системи за качество, дистанционно обучение във Великобритания, Холандия, Белгия, Германия, Швеция, Ирландия, Чехия и Унгария и др.

+