Skip links

Венеция Нецова-Ангова

Инвестиционен мениджър, Иновейшън Стартър

Венеция Нецова-Анговаa е Мениджър инвестиционни проекти в Иновейшън Стартър. От септември 2017 г. до декември 2019 г. участва в проектния мениджмънт, операциите и структурирането на фонд за дялови и рискови инвестиции в България.

Също така е председател на борда и проектен лидер в Сдружение „Асоциация на българските лидери и предприемачи“ (ABLE). В своя професионален път, тя е придобила опит в рамките на различни организации – корпорация, стартъп, публична администрация, НПО и собствен бизнес. Въпреки различните длъжности и позиции, обединяващият фактор е предприемачеството, консултирането и управлението на проекти.

Професионалният път на Венеция стартира през 2010 г., когато се включва в преподавателския екип на „Образователни технологии“ в сферата на предприемачеството, икономиката и маркетинга.

За период от четири години (2012 – 2016 г.) е в екипа на отдел „Консултантски услуги в публичния сектор“ в КПМГ България, където участва в разработването на многобройни проектни предложения и тяхното успешно изпълнение. Сред изпълнените проекти, в които Венеция участва са: „Модернизиране на организацията и функционирането на НСИ“, „Мониторинг и верификация на сключените договори по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“ и др., където придобива умения за участие и управление на екипи по международни стандарти, консултантски и други умения.

Паралелно с това:

  • Венеция преподава предприемачество и консултира стартъпи активно в рамките на проекта Th13teen Arts и Бизнес Бустър София
  • Съветник и ръководител на проекти към Министерство на икономиката, като собственик на компания за електронна търговия
  • Ръководител на проекта Стартъп Навигатор, който цели стимулиране на предприемаческата дейност в България посредством видимост на добрите практики и свързване на различни заинтересовани страни

Професионалният й път несъмнено е маркиран и предначертан от образователни инициативи, сред които обучение по стратегически мениджмънт в Словения (2009), по предприемачество в САЩ (2010), бакалавър МИО (2012), обучение по Ключови консултантски умения (2015), Управление на проекти (2015 – 2018) и др.

+