Skip links

Виолета Недева

Виолета Недева, Програмен директор

Виолета Недева се присъединява към екипа на Фондация „Америка за България“ (ABF) през юли 2011 г. като програмен служител в сферата на земеделието, горското стопанство и околната среда, а през декември 2014 г. Заема позиция Програмен директор “Земеделие”, а понастоящем е Програмен директор „Бизнес, предприемачество и технологии във Фондация „Америка за България“.

Г-жа Недева има богат опит с управление на инфраструктурни проекти в сектора на отпадъчните води. Преди това г-жа Недева бе ангажирана в Българо-американската кредитна банка в София.

Г-жа Недева притежава магистърска степен по опазване на околната среда и устойчиво развитие от Университета по химически технологии и металургия (София) в сътрудничество с Университета на Queen’s в Белфаст (Великобритания), Свободния университет в Брюксел (Белгия) и Международния технологичен университет ЮНЕСКО (Париж, Франция).

+