Skip links

Владимир Данаилов

Зам. кмет на София, Направление Дигитализация, иновации и икономическо развитие

Владимир Данаилов е заместник-кмет по направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ в Столична община.
Завършил е Американски университет в България с магистратура по „Бизнес администрация“ и бакалърска специалност „Индустриален мениджмънт“ от Технически университет, София.

Преди да заеме сегашната си позиция има опит като Изпълнителен директор на Столична агенция за инвестиции, в компании свързани с търговия и имоти, както и в сферата на предприемачеството.

+