Skip links

проф. д-р инж. Владимир Пулков

Катедра Телекомуникации, ТУ София

Проф. д-р инж. Пулков е един от най-обичаните преподаватели в Технически университет София, цитиран автор, който е ръководил и над 50 международни проекта в областта на технологиите и телекомуникациите.

+