Skip links

Явор Гочев

Програмен директор „Център Ринкър за предприемачество“

Явор Гочев е бакалавър по Бизнес мениджмънт от University of Dundee, Великобритания, и магистър по Организационни иновации и предприемачество от Copenhagen Business School, Дания. В края на 2017 г. започна докторантура по Бизнес мениджмънт в СУ „Св. Климент Охридски“, а от началото на 2018 г. е програмен директор на „Център Ринкър за предприемачество“.Социалното предприемачество заема голяма част от неговото време. В момента е председател на „Лечение без граници“ – неправителствена организация, която помага на българи, които се нуждаят от лечение в чужбина. Същевременно с това е част от съветническия борд на „Български кариерен форум“ – сдружение, което организира кариерни изложения за българи във Великобритания и Германия.

+