Skip links

Progress

Progress създава решения за разработка и внедряване на  приложения, които помагат на над 2 милиона софтуерни разработчици от цял свят да свършат по-ефективно и по-бързо работата си. R§D офисът в България е най-големият в компанията и е създаден след придобиването на Telerik.  Днес той играе основна роля за развитието не само на утвърдените, но и на иновативните продукти на глобалната компания.

+