Skip links

Елена Костова

Организатор по учебната дейност във ВУЗФ

Елена Костова е Магистър по Връзки с обществеността от СУ „Св. Климент Охридски“ със следдипломна професионална квалификация „Социална психология“, също към СУ „Св. Климент Охридски“.
Понастоящем работи като Организатор по учебната дейност във ВУЗФ.

+