Skip links

доц. д-р Станислав Димитров

Преподавател по корпоративни финанси, ВУЗФ

Д-р Станислав Димитров е завършил магистратура по Финанси към УНСС.

Печелил е две последователни стипендии за млади изследователи от Фондация „Отворено общество” (1998 г.) и от Фондация „Буров” (1999 г.).

От 2008 г. е с присъдена образователна степен доктор по икономика.

Работил е като като хон. асистент по „Социално осигуряване” към катедра „Финанси” на УНСС от 2004 г., а от края на 2009г. до момента е гл. асистент във ВУЗФ-София.

Като студент д-р Димитров работи на длъжността „финансов репортер” във вестниците „Пари” и „Кеш” (1996-1998 г.), а до 2000 г. е и завеждащ редактор на рубрика във в-к „Капитал”.

Впоследствие заема различни позиции в ПОК „Съгласие” АД (2000-2005 г.) и гл. изпълнителен директор на ПОК „ДСК Родина” АД (2005-2009 г.). В момента е изп. директор на Животозастрахователна компания „Съгласие” ЕАД.

+