Skip links

Веселина Калайкова

Ландшафтен архитект

Веселина Калайкова завършва Лесотехническия Университет, специалност „Ландшафтна архитектура”. От 17 години работи в архитектурна фирма, като ландшафтен архитект.

Член е на Съюза на Ландшафтните архитекти (СЛА), зам. председател на Регионално дружество (РД) София и член на Европейската Федерация на ландшафтните архитекти – IFLA.

От 2016г. е председател на Архитектурна колегия ”Ж” (Ландшафтни архитекти) към Регионална колегия София-град към Камара на архитектите в България( КАБ).
Участвала е в различни архитектурни конкурси в България и чужбина.
През 2014г. екипът, в който участва спечели Първа награда в Конкурса за изработка на проект за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства, ЗОНА 3 (Градската градина, градината около Руската църка, пл. „Александър I”, пл. „Н. Гяуров”, бул. „Цар Освободител”, ул. „Георги С. Раковски”, ул. „Княз Александър I”, ул. „Ген. Гурко”, ул. „Дякон Игнатий”, ул. „Московска”) гр. София”.

През 2015г. участва с екип в Конкурса за устройствена концепция за ПУП на Парк „Борисова градина“.

Била е член на жури на студентски конкурси и конкурс: „ Алея на Европа” (2014 г.). Като представител на СЛА през 2016г. участва в избора на главен архитект на гр. София.
В края на 2016г и началото на тази година взима участие в инициативата : „ Зелена София”, ръководена от гл. архитект на София – арх. З. Здравков.

+