Skip links

Мая Жекова

Мая Жекова-Бахчеванова е водещ PR и маркетинг-специалист, с 30-годишен опит в сферата. Работата ѝ в областта на връзките с обществеността

+