Skip links

проф. д.с.н. Цветан Давидков

Професор д.с.н. Цветан Давидков е преподавател в Софийския университет “Свети Климент Охридски”. Чете курсове по: Основи на управлението, Предприемачество, Организационно

+