Skip links

Тодор Брешков

От 2012 година насам Тодор Брешков управлява фонда за сийд инвестиции LAUNCHub, на който е съосновател и активно работи с

Елвин Гури

Елвин Гури е инвеститор и предприемач с над 15 години успешен опит в банковия сектор и  инвестиции в дялов капитал. Елвин e

Росен Мисов

Росен Мисов завършва медицина в топ 10% на випуск 1990г. на Висшия медицински институт в София. Работи 7 години като

+