Skip links

Весела Калъчева

Весела Калъчeва е Изпълнителен директор на Българската асоциация по информационни технологии /БАИТ/. Била е директор на Информационния отдел на Нов

Бойко Благоев

Бойко Благоев e ръководител отдел Комуникации на Европейската комисия в България. Той има богат опит в областта на социалното предприемачество

проф. д.с.н. Цветан Давидков

Професор д.с.н. Цветан Давидков е преподавател в Софийския университет “Свети Климент Охридски”. Чете курсове по: Основи на управлението, Предприемачество, Организационно

+