Skip links

И през 2019 година, в партньорство с водещите университети в България, организираме Академия за иновации – Innovation Hackathon за студенти. С институционалната подкрепа на Европейската комисия в България, с генералната подкрепа на Европейска инвестиционна банка и Progress, в партньорство с Paggas TechnologiesNestle България и Coca-Cola България.

През 2019 година в събитието ще участват студенти от Нов български университет (НБУ), СУ „Св. Климент Охридски“ (СУ), Технически университет София (ТУ София), Университет за национално и световно стопанство (УНСС), Американски университет Благоевград (АУБ), Софтуерен университет (СофтУни), Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Технически университет Габрово (ТУ Габрово), Висш лесотехнически университет (ВЛТУ) и др. университети в страната.

АКАДЕМИЯ ЗА ИНОВАЦИИ 2019

BULGARIA INNOVATION HACKATHON

10 МАЙ - 11 МАЙ 2019, ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ ПЕРОТО, НДК

ЗА ПРОЕКТА

И през 2019 година, в партньорство с водещите университети в България, организираме Академия за иновации – Innovation Hackathon за студенти. С институционалната подкрепа на Европейската комисия в България, с генералната подкрепа на Европейска инвестиционна банка и Progress, в партньорство с Paggas TechnologiesNestle България и Coca-Cola България.

През 2019 година в събитието ще участват студенти от Нов български университет (НБУ), СУ „Св. Климент Охридски“ (СУ), Технически университет София (ТУ София), Университет за национално и световно стопанство (УНСС), Американски университет Благоевград (АУБ), Софтуерен университет (СофтУни), Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Технически университет Габрово (ТУ Габрово), Висш лесотехнически университет (ВЛТУ) и др. университети в страната.

BULGARIA INNOVATION HACKATHON

Събитието ще се реализира отново под формата на 24 часов Innovation Hackathon (състезание с елементи на програмиране и прототипиране) с награден фонд от 10 000 лв. за отбора студенти с най-креативна и приложима идея, осигурени от Европейската инвестиционна банка и посещение в Брюксел за победителите, осигурено с институционалната подкрепа на Европейската комисия в България.

В рамките на Академия за иновации 2019 студентите ще имат възможността да разработват и презентират сами своите идеи по следните теми:

 • „Войната по пътищата“
 • „Обезлюдяване на регионите, грижа за възрастните хора“
 • „Здраве и технологии“
 • „Чистота, зелени идеи и екология“
 • „Комуникационни проекти с полезна социална мисия, които радват хората“

На 10 и 11 май в НДК, Литературен клуб „Перото“, младежи ще могат да разработят своите идеи под формата на кратки 15 минутни презентации и демо версии на продукти и услуги. Надпреварата се случва в 24 часа под менторството на журито и членове на нашия екип.

Предварителна регистрация за отбори, (с до 5 участници), ще тече от януари до началото на месец май в нашия сайт.

На 11 май от 14:00 ч., при открити врати, в Литературен клуб „Перото“ на НДК ще започнат презентациите и журирането за тях.

Голямата награда за отбора победител през 2019 г. е 10 000 лв. и посещение в Брюксел. Още две идеи, ще бъдат отличени със специални предметни и парични награди от партньори на Академия за иновации 2019.

Каним ви и не пропускайте да участвате, и да предложите своите иновации за България сега!

Следете информацията на Фейсбук страницата на събитието.

Запознайте се Общите условия за участие.

Регистрация.

ЧЛЕНОВЕ НА ЖУРИТО

Академично жури

 1. Теодор Седларски, Декан на Стопански факултет СУ „Св. Климент Охридски“, почетен председател на журито
 2. проф. Цветан Давидков, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
 3. Кристиян Постаджиян, Директор на Програмния съвет, Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“, НБУ
 4. Доц. д-р Емилия Занкина, Зам. ректор Американски университет Благоевград
 5. проф. Владимир Пулков, катедра „Телекомуникации“, Технически университет София
 6. Детелина Смилкова, Вицепрезидент на ВУЗФ
 7. проф. Стоян Капралов, Директор на Университетски център за работа с изявени студенти и ученици, Технически университет – Габрово
 8. д-р Светлин Наков, Мениджър иновации и вдъхновение @Софтуерен университет
 9. Доц. д-р Елеонора Танкова, Декан на Факултет „Международна икономика и администрация”, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”
 10. Глав. ас. Георги Баев, катедра „Национална и регионална сигурност“ при Национален военен университет „Васил Левски“

Бизнес жури

 1. Андреас Бейкос, Ръководител на представителството на Европейската инвестиционна банка в България
 1. Ираван Хира, Изпълнителен директор HPE България, powered by Selectium
 2. Калин Димчев, Изпълнителен директор Microsoft
 3. Николай Спасов, Главен оперативен директор TBI Bank
 4. Лора Терзиев, Главен оперативен директор директор SAP Labs България
 5. Веско Колев, Вицепрезидент продукти за разработчици, Progress
 6. Румен Илиев, Партньор в LAUNCHub Ventures

Неправителствен сектор и асоциации

 1. Бойко Благоев, Ръководител отдел „Информация и комуникация“ към Европейската комисия в България
 2. Явор Гочев, Програмен директор „Център Ринкър за предприемачество“
 3. Наталия Митева, Програмен директор „Образование“ във  Фондация „Америка за България“
 4. Весела Калъчева, Изпълнителен директор на БАИТ
 5. Мая Маринова, Изпълнителен директор на BASSCOM
 6. Венеция Нецова-Ангова, Председател на ABLE

КРИТЕРИИ НА ЖУРИТО

 • Дефиниран проблем и адекватност. Проектът да адресира значим и приоритетен проблем по адекватен и разбираем начин;Тежест на критерия 20%.
 • Целева аудитория и размер на потенциалния пазар. Проектът да има ясен адресат (в смисъл на целева аудитория, клиенти, партньори) и яснота относно размера на пазара, за който предлага решение. Тежест на критерия 10%.
 • Продажби, канали на продажба. Валидация. С кого се конкурирам за парите на клиента? Тежест на критерия 20%.
 • Иновативност, оригиналност. Проектът да предлага изцяло ново или усъвършенствано решение на проблем. Дефинирани конкурентни предимства. Тежест на критерия 20%.
 • Бизнес план, проследямост и цели. Проектът да си поставя реализируеми цели в конкретни срокове. Да има ясно дефиниран план за изпълнение в рамките на наградата от 10 000 лв., предоставена за първоначална разработка на идеята. Тежест на критерия 20%.
 • Меки умения. Екип, личностни качества, презентационни умения, лидерство. Тежест на критерия 10%.

ЖУРИ

ПРОГРАМА

10 МАЙ, 2019 ГОДИНА, ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ ПЕРОТО, НДК
08:00
РЕГИСТРАЦИЯ.

ЗА ОТБОРИТЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА.

09:00
ОТКРИВАНЕ

Огнян Златев, Ръководител на представителството на Европейската комисия в България

 

Андреас Бейкос, Ръководител на представителството на Европейската инвестиционна банка в България

09:30
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ХАКАТОНА, ПРОГРАМАТА И ТЕМИТЕ

Силвия Прибиловска, водеща на събитието

09:45
ПАНЕЛ С ЛЕКЦИИ. ПРЕЗЕНТИРАНЕ НА СТАРТИРАЩА ИДЕЯ.

Венеция Нецова-Ангова, Мениджър "Операции" Innovation Accelerator Bulgaria

11:00
ИНОВАЦИИ И КРЕАТИВНО МИСЛЕНЕ

Леона Асланова, Основател на Innovation Starter и Изпълнителен директор на Innovation Accelerator Bulgaria

11:30
ПРОДАЖБИ И ФИНАНСИ ЗА СТАРТЪПИ

Александър Джоганов, Управляващ партньор Innovation Accelerator Bulgaria

11:40
КАФЕ ПАУЗА
12:00
КАК ДА ИНОВИРАМЕ СРЕДАТА В БЪЛГАРИЯ?

Анна-Мари Виламовска, Управляващ партньор Innovation Accelerator Bulgaria

13:00
ОБЯД
14:00
НАЧАЛО НА 24 ЧАСОВ BULGARIA INNOVATION HACKATHON 2019

В 14:00 ч. започва първото по рода си състезание за креативни идеи на студенти за промяна на средата в България към по-добро. Състезанието ще приключи в 14:00 ч. на 11 май, след което от 14:00 ч. започва журирането на презентациите.

11 МАЙ, 2019 ГОДИНА, ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ ПЕРОТО, НДК
14:00
КРАЙ НА 24-ЧАСОВИЯ BULGARIA INNOVATION HACKATHON

В 14:00 часа отборите и техните ментори трябва да са готови с идеите, презентациите си и прототипирането на минимални жизнеспособни продукти.

14:00
НАЧАЛО НА ЖУРИРАНЕТО НА ИДЕИТЕ

Отборите представят в 6 минутна презентация идеята си пред малки журитa от по 5 човека.

16:00
ДОПУСКАНЕ НА НАЙ-ДОБРИТЕ 5 ОТБОРА ДО ФИНАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИДЕИТЕ ИМ

Петте най-добри отбора презентират на сцена пред голямото жури и публиката на Академия за иновации 2019. Журито гласува и класира отборите, които ще бъдат отличени с награди на първо, второ и трето място.

17:40
ГЛАСУВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО
18:00
ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ НА BULGARIA INNOVATION HACKATHON 2019 И АКАДЕМИЯ ЗА ИНОВАЦИИ 2019

Литературен клуб Перото, НДК

бул. България 1

Организатори

Генерални партньори

Основен партньор

С подкрепата на

В партньорство с университетите

Институционални партньори

Домакин

Генерален медия партньор

Медия партньори

+